محمد صادق پولادتن


نام و نام خانوادگی:

محمد صادق پولادتن

سمت:

کارشناس امور بین الملل

 پست سازمانی:

مترجم

تحصیلات:

 

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

سوابق کاری:

1- مترجم روابط عمومی و بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال 92 تا کنون
2- مدرس آموزشگاه زبان ESP بوشهر از سال 94 تا کنون
3- عضو انجمن مجازی مترجمین ایران از سال 93 تا کنون
4- مدیر آموزشی آموزشگاه زبان زبانکده ملی ایران شعبه بوشهر سال 91
5- مدرس آموزشگاه زبان زبانکده ملی ایران از سال90 تا کنون
6- مدرس آموزشگاه Iran Oxford سال 93
7- مدرس آموزشگاه زبانسرا امید بوشهر سال 88 تا 90
8- مدرس آموزشگاه زبان زبانکده ملی ایران شعبه خرم آباد سال 86 تا 88
9- مدرس آموزشگاه زبان شکوه خرم آباد از سال 84 تا 87

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >