تماس با ما

1391/3/10 0:0

 

نشاني :

بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  -روابط عمومي و بین الملل

کد پستی:

75146-33341

 

تلفن :

 077-33321621

دورنويس:

 077-33321621

پست الكترونيك: 

 info.prou@gmail.com

info.prou@bpums.ac.ir


تاریخ بروز رسانی:   12 امرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >