ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1401/5/12 0:0


  


 

آدرس دانشگاه:

بوشهر -خ معلم -روبروی مصلی نماز جمعه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-

مدیریت روابط عمومی و بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 رایانامه:

info.prou@bpums.ac.ir


 

تلفن دفتر مدیریت روابط عمومی:
07733321621

تلفن دانشگاه:
077333220821-4تاریخ بروز رسانی:   23 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >