فرآیند ها

1401/8/11 0:0

فرآیند پوشش خبری

1) تعیین زمان و مکان برنامه

2) هماهنگی با نقلیه و تدارکات

3) ارسال درخواست در اتوماسیون به مدیریت حداقل 72 ساعت قبل از برنامه

 

فرآیند مستند سازی

1) ارسال درخواست در اتوماسیون به مدیریت حداقل 72 ساعت قبل از برنامه


تاریخ بروز رسانی:   17 تير 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >