روابط‌عمومی

1

11 دی 1391
تاریخچه روابط عمومی
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ابتدا در دفتر رياست دانشگاه تنها با داشتن يك كارشناس زير نظر رييس دفتر رياست دانشگاه شروع به فعاليت ‌كرد.

 

11 دی 1391
شرح وظایف روابط عمومی
مستندترین شرح وظایف که مورد قبول متخصصین روابط عمومی در گردهمایی چند روزه ای که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردید به شرح زیر تدوین شد:

 
1
< >