سارا مرادي


نام و نام خانوادگي:

سارا مرادي

سمت:

كارشناس روابط عمومي

پست سازماني:

متصدي امور رايانه

تحصيلات:

كارشناس مدیریت روابط عمومي

كاردان كامپيوتر / نرم افزار

سوابق كاري:

كارشناس روابط عمومي از سال 1384 تاكنون در داشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >