محمد صادق پولادتن


نام و نام خانوادگی:

محمد صادق پولادتن

سمت:

کارشناس امور بین الملل

 پست سازمانی:

کارشناس بین الملل

تحصیلات:

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

سوابق کاری:

1-کارشناس بین الملل روابط عمومی از سال 99 تا کنون
2- مترجم روابط عمومی و بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال 92 تا کنون
3- مدرس آموزشگاه Iran Oxford سال 93 تا کنون
4- مدرس آموزشگاه زبان ESP بوشهر از سال 94 تا 95
5- مدیر آموزشی آموزشگاه زبان زبانکده ملی ایران شعبه بوشهر سال 91
6-مدرس آموزشگاه زبان زبانکده ملی ایران از سال90 تا 93
7- مدرس آموزشگاه زبانسرا امید بوشهر سال 88 تا 90
8- مدرس آموزشگاه زبان زبانکده ملی ایران شعبه خرم آباد سال 86 تا 88
9- مدرس آموزشگاه زبان شکوه خرم آباد از سال 84 تا 87

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >