روابط عمومي


 

 


چارت سازمانی روابط عمومي
Skip Navigation Links.
Collapse   مدير   مدير
  سید مجید حسینی
Collapse   ستاد   ستاد
  سارا مرادی
  منا فرهادی
  سعیده معصومی
  محمد غلامحسيني
  محمد صادق پولادتن
Collapse   رابطین معاونت   رابطین معاونت
Collapse   معاونت آموزشی   معاونت آموزشی
  coming soon
Collapse   معاونت بهداشتی   معاونت بهداشتی
  محمد بهی
Collapse   معاونت تحقیقات و فناوری   معاونت تحقیقات و فناوری
  Coming Soon
Collapse   معاونت توسعه مدیریت و منابع   معاونت توسعه مدیریت و منابع
  Coming Soon
Collapse   معاونت دانشجویی و فرهنگی   معاونت دانشجویی و فرهنگی
  coming soon
Collapse   معاونت درمان   معاونت درمان
  علیرضا چمکوری
Collapse   معاونت غذا و دارو   معاونت غذا و دارو
  سید علیرضا هاشمی
Collapse   رابطين شبکه   رابطين شبکه
Collapse   مركز بهداشت شهرستان بوشهر   مركز بهداشت شهرستان بوشهر
  ابوالفضل سالمی
Collapse   شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان   شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان
  ناصر احمدی
Collapse   شبكه بهداشت و درمان شهرستان جم   شبكه بهداشت و درمان شهرستان جم
  مهدی مهران نژاد
Collapse   شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان   شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان
  فاطمه غلامي دويره
Collapse   شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتي   شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتي
  مازيار اسدي
Collapse   شبكه بهداشت و درمان شهرستان دير   شبكه بهداشت و درمان شهرستان دير
  coming soon
Collapse   شبكه بهداشت و درمان شهرستان ديلم   شبكه بهداشت و درمان شهرستان ديلم
  coming soon
Collapse   شبكه بهداشت و درمان شهرستان كنگان   شبكه بهداشت و درمان شهرستان كنگان
  مریم سفالی
Collapse   شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه   شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه
  coming soon
Collapse   شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه   شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه
  محمد کشاورزی
Collapse   رابطین بیمارستان   رابطین بیمارستان
Collapse   شهدای خلیج همیشه فارس بوشهر   شهدای خلیج همیشه فارس بوشهر
  coming soon
Collapse   قلب بوشهر   قلب بوشهر
  مانیا محمد پور
Collapse   شهید گنجی برازجان   شهید گنجی برازجان
  بهروز الهیاری
Collapse   سوانح و سوختگی چرومی گناوه   سوانح و سوختگی چرومی گناوه
  اعظم شاعری
Collapse   امیرالمومنین(ع) گناوه   امیرالمومنین(ع) گناوه
  معصومه کهزادی
Collapse   امام حسین(ع) اهرم   امام حسین(ع) اهرم
  coming soon
Collapse   زینبیه(س) خورموج   زینبیه(س) خورموج
  هاجر حیدری
Collapse   امام خمینی(ره) کنگان   امام خمینی(ره) کنگان
  مصطفی صفایی
Collapse   بقیة الله (عج) دیلم   بقیة الله (عج) دیلم
  بهرام گشتاسبی

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >